Cornell tildelt 650 000 dollar tilskudd for å bekjempe opioidmisbruk

College of Human Ecology ved Cornell University, i samarbeid med Cornell Cooperative Extension of Tompkins County, ble tildelt et treårig stipend på 650 000 dollar for å svare på opioidepidemien.Midlene kommer fra William T. Grant Foundations første Institutional Challenge Grant og ble tildelt for å bekjempe økende forekomst av opioidmisbruk og mishandling av barn i lavinntektssamfunn på landsbygda i delstaten New York.Vinnerteamet, ledet av College of Human Ecology-forskere Rachel Dunifon og Laura Tach og CCE-Tompkins-programkoordinator Anna Steinkraus, vil forsøke å forstå sammenhengen mellom opioidbruk og mishandlingsrater for barn; undersøke rollen til familiedomstoler for narkotikabehandling i å redusere mishandling av barn; og evaluere evidensbaserte intervensjoner som kan redusere risikoen for opioidmisbruk for lavinntektsungdom og familier, ifølge Cornell University Media Relations Office.

Funn fra hver studie vil bli brukt til å forbedre lokale praksiser og programmer.IthacaJournal.com:
Les mer

Anbefalt