Det ser ut til at obligatorisk testing for lærere vil skje, men vaksinemandatet vil kanskje ikke bli realisert

Guvernør Kathy Hochul kunngjorde at hun ville gi mandat til masker på skolene, men ønsket også å håndheve et vaksine- og testmandat for ansatte.Mens de ansatte møter med utdanningsgrupper, har det blitt reist spørsmål som lurer på hvem som skal betale for tester, hvilke typer tester som vil bli brukt og hvor de vil finne sted.New York State Health Department kunngjorde før Andrew Cuomos fratredelse at de ikke kunne håndheve retningslinjer juridisk fordi unntakstilstanden ble opphevet 25. juni.
Så det fører til at folk lurer på hvordan Hochul kunne håndheve vaksiner og testing.Hochul fortalte CBS This Morning at hun ikke kan beordre vaksiner, men hun kan beordre testing for lærere.

Hun sa at før hun ble guvernør snakket hun med foreldre, superintendenter og skolestyrer, og de fleste sa at de ønsket at staten skulle gå inn, spesielt med maskemandater.

For øyeblikket har 335 millioner dollar i føderale stimuleringsmidler blitt distribuert til fylker utenfor New York City for testing.Det finnes ingen data for hvor mange lærere som er vaksinert, men distriktene kan spørre. De må imidlertid holde informasjonen konfidensiell.

Hudson Valley sier at de fleste av distriktene deres har lærere som er vaksinert.

NYSUT, lærernes fagforening for staten, støtter testingen, men er imot et vaksinemandat.


Få de siste overskriftene levert til innboksen din hver morgen? Registrer deg for Morning Edition for å starte dagen din.
Anbefalt